SPP Bil.20/2008 Pelaksanaan Modul Pengurusan Prestasi SubModul Laporan Penilaian Prestasi Tahunan Disertakan Panduan Pelaksanaan Modul Pengurusan Prestasi SubModul Laporan Penilaian Prestasi Tahunan

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:25

Additional Info

  • Tahun: 2008
  • Bilangan: Bilangan 20
  • Kategori: Pentadbiran Organisasi
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPM
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2008/spp202008.pdf