SPP Bil.03/1987 Penurunan Kuasa Dari KPPA kepada KSU Kementerian Dan Setiausaha-Setiausaha Kerajaan Negeri Mengenai Urusan Penempatan/Pertukaran Pegawai-Pegawai PTD Dan PTA Tingkatan Biasa.....

Penurunan Kuasa Dari KPPA kepada KSU Kementerian Dan Setiausaha-Setiausaha Kerajaan Negeri Mengenai Urusan Penempatan/Pertukaran Pegawai-Pegawai PTD Dan PTA Tingkatan Biasa Dan Tingkatan Kanan Yang Ditempatkan Di Kementerian Dan Negeri-Negeri

http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1987/spp031987.pdf
Subscribe to this RSS feed