PP BIL.6/2000 Panduan Pengurusan Personel Untuk Agensi Awam Yang Akan Diswastakan

Last modified onFriday, 02 June 2017 10:44

Additional Info

  • Tahun: 2000
  • Bilangan: Bilangan 6
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2000/pp062000.pdf