SPP Bil.09/2009 Pertukaran Pelantikan Bagi Pegawai Kumpulan Sokongan Yang Ditempatkan Secara Kader Oleh KPM Di KPTM

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:24

Additional Info

  • Tahun: 2009
  • Bilangan: Bilangan 9
  • Kategori: Pengambilan & Penempatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2009/spp092009.pdf