SPP Bil.16/2009 Kemudahan Cuti Bersalin Kepada Pegawai Bukan Warganegara Yang Dilantik Secara Kontrak (Contract Of Service)

Last modified onThursday, 08 June 2017 14:07

Additional Info

  • Tahun: 2009
  • Bilangan: Bilangan 16
  • Kategori: Saraan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2009/spp162009.pdf