PP Bil.04/2017 Penambahbaikan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB) Di Agensi Kerajaan Persekutuan

Last modified onWednesday, 17 July 2019 13:12

Additional Info

  • Tahun: 2017
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2017/pp042017.pdf