PP Bil.08/1971 Pindaan2 Kapada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 1970 (Perubahan Gaji dan Syarat-Syarat Perkhidmatan Bagi Pegawai-Pegawai Dalam Perkhidmatan Awam Semenanjung Malaysia)

Last modified onWednesday, 07 June 2017 16:18

Additional Info

  • Tahun: 1971
  • Bilangan: Bilangan 8
  • Kategori: Saraan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1971/pp081971.pdf