PP Bil.11/1979 Pindaan Kadar Elaun Keraian Bagi Ketua Setiausaha Negara Dan Kadar Elaun Sewa Rumah Bagi Pegawai-Pegawai Tingkatan Tertinggi "A" Dan Ke Atas (Dibatalkan oleh PP Bil. 8 Tahun 1980 dan PP Bil. 4 Tahun 1980)

Last modified onThursday, 08 June 2017 09:40

Additional Info

  • Tahun: 1979
  • Bilangan: Bilangan 11
  • Kategori: Saraan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1979/pp111979.pdf