PP Bil.10/1971 Gaji Dan Syarat-Syarat Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Pelajaran Malaysia Barat (Dibatalkan oleh PP Bil. 4 Tahun 1977)

Last modified onWednesday, 07 June 2017 16:22

Additional Info

  • Tahun: 1971
  • Bilangan: Bilangan 10
  • Kategori: Saraan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1971/pp101971.pdf