PP Bil.01/1980 Elaun Khas Dan Kemudahan-Kemudahan Dalam Pertukaran Antara Wilayah (Membatalkan SPP Bil. 2 Tahun 1967, Dibatalkan oleh PP Bil. 6 Tahun 1987. Lampiran "A" dipinda oleh PP Bil. 9 Tahun 1980)

Last modified onThursday, 08 June 2017 09:08

Additional Info

  • Tahun: 1980
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Saraan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1980/pp011980.pdf