PP Bil.12/1971 Pindaan2 Kapada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 1969 (Dibatalkan oleh PP Bil. 2 Tahun 1977)

Last modified onWednesday, 07 June 2017 16:23

Additional Info

  • Tahun: 1971
  • Bilangan: Bilangan 12
  • Kategori: Saraan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1971/pp121971.pdf