SPP Bil.23/1970 Keterangan Lanjut Mengenai Perubahan Gaji Dan Syarat-Syarat Perkhidmatan Bagi Pekerja-Pekerja Dalam Bahagian I, II Dan III Dalam Perkhidmatan Awam Di Malaysia Barat

Last modified onThursday, 08 June 2017 13:09

Additional Info

  • Tahun: 1970
  • Bilangan: Bilangan 23
  • Kategori: Saraan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1970/spp231970.pdf