PP Bil.01/1983 Elaun Belanja Hidup Sementara dan Elaun Perumahan Sementara Bagi Pegawai-Pegawai Sektor Awam Persekutuan Yang Bertugas di Daerah Bintulu, Sarawak (Dibatalkan oleh PP Bil. 6 Tahun 1987. Perenggan 7 dipinda oleh PP Bil. 2 Tahun 1983)

Last modified onThursday, 08 June 2017 09:09

Additional Info

  • Tahun: 1983
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Saraan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1983/pp011983.pdf