PP Bil.01/1972 Gaji Dan Sharat-Sharat Perkhidmatan Bagi Kakitangan Lembaga Sekolah Bantuan Penuh (Kecuali Guru) Yang Akan Memasoki Perkhidmatan Kerajaan Di Malaysia Barat (PP Bil. 10 Tahun 1975 (Pindaan Dibatalkan oleh PP Bil. 4 Tahun 1977)

Last modified onWednesday, 07 June 2017 16:23

Additional Info

  • Tahun: 1972
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Saraan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1972/pp011972.pdf