PP Bil.02/1972 Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil 6 Tahun 1970 (Perubahan Gaji Dan Syarat-Syarat Perkhidmatan Bagi Pekerja-Pekerja Di Dalam Bahagian IV) (Dibatalkan oleh PP Bil. 2 Tahun 1977)

Last modified onWednesday, 07 June 2017 16:24

Additional Info

  • Tahun: 1972
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Saraan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1972/pp021972.pdf