PP Bil.06/1972 Perubahan Kadar Elaun Lebih Masa (Dibatalkan oleh PP Bil. 2 Tahun 1977)

Last modified onThursday, 08 June 2017 09:48

Additional Info

  • Tahun: 1972
  • Bilangan: Bilangan 6
  • Kategori: Saraan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1972/pp061972.pdf