PP Bil.09/1972 Sewa Rumah Kerajaan (Dibatalkan oleh PP Bil. 2 Tahun 1977)

Last modified onThursday, 08 June 2017 09:49

Additional Info

  • Tahun: 1972
  • Bilangan: Bilangan 9
  • Kategori: Saraan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1972/pp091972.pdf