PP Bil.11/1972 Pindaan-Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 1971 (Gaji Dan Syarat-Syarat Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Pelajaran Malaysia Barat) (Dibatalkan oleh PP Bil. 4 Tahun 1977)

Last modified onWednesday, 07 June 2017 16:26

Additional Info

  • Tahun: 1972
  • Bilangan: Bilangan 11
  • Kategori: Saraan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1972/pp111972.pdf