PP Bil.13/1972 Kemudahan-Kemudahan Yang Boleh Dinikmati Oleh Seseorang Pegawai Yang Memangku Jawatan Yang Lebih Tinggi (Dibatalkan menurut PP Bil. 9 Tahun 1980, PP Bil. 3 Tahun 1980)

Last modified onThursday, 08 June 2017 10:16

Additional Info

  • Tahun: 1972
  • Bilangan: Bilangan 13
  • Kategori: Saraan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1972/pp131972.pdf