PP Bil.05/1990 Pemberian Insentif Kewangan Berdasarkan Merit (Dibatalkan oleh PP Bil. 1 Tahun 1993)

Last modified onThursday, 08 June 2017 09:40

Additional Info

  • Tahun: 1990
  • Bilangan: Bilangan 5
  • Kategori: Saraan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1990/pp051990.pdf