PP Bil.06/1993 Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 1993 Mengenai Imbuhan Tahunan Bagi Pegawai Sektor Awam

Last modified onFriday, 09 June 2017 10:26

Additional Info

  • Tahun: 1993
  • Bilangan: Bilangan 6
  • Kategori: Saraan
  • Status: One Off
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1993/pp061993.pdf