PP Bil.08/1984 Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 1994 Mengenai Imbuhan Tahunan 1994 Bagi Pegawai Sektor Awam

Last modified onFriday, 09 June 2017 10:28

Additional Info

  • Tahun: 1984
  • Bilangan: Bilangan 8
  • Kategori: Saraan
  • Status: One Off
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1994/pp081994.pdf