PP Bil.08/1973 Bayaran-Bayaran, Elaun - Elaun Dan Pampasan -Pampasan (Fee, Allowances And Bonuses) Yang Boleh Disimpan Oleh Pegawai-Pegawai Kerajaan Bagi Kerja-Kerja Luar Dengan Badan-Badan Berkanun/Perniagaan (Dibatalkan oleh PP Bil. 8 Tahun 1978)

Last modified onThursday, 08 June 2017 09:39

Additional Info

  • Tahun: 1973
  • Bilangan: Bilangan 8
  • Kategori: Saraan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1973/pp081973.pdf