PP Bil.07/1970 Perubahan Gaji dan Sharat2 Perkhidmatan Bagi Pekerja-Pekerja Di Dalam Bahagian I, II, III Dalam Perkhidmatan Awam Di-Malaysia Barat2 (Dibatalkan oleh PP Bil. 2 Tahun 1977)

Last modified onWednesday, 07 June 2017 16:13

Additional Info

  • Tahun: 1970
  • Bilangan: Bilangan 7
  • Kategori: Saraan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1970/pp071970.pdf