PP Bil.29/1974 Pembayaran Bonus Kepada Kakitangan Kerajaan (Dibatalkan oleh PP Bil. 2 Tahun 1977 dan PP Bil. 3 Tahun 1977)

Last modified onThursday, 08 June 2017 09:44

Additional Info

  • Tahun: 1974
  • Bilangan: Bilangan 29
  • Kategori: Saraan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1974/pp291974.pdf