PP Bil.19/2009 Bayaran Insentif Pentadbiran Hospital

Bayaran Insentif Pentadbiran Hospital (Membatalkan syarat-syarat pembayaran dan kadar BIPH seperti dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1994 serta perenggan 4, Lampiran C8, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002)

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2009/pp192009.pdf

Last modified onMonday, 05 June 2017 12:12

Additional Info

  • Tahun: 2009
  • Bilangan: Bilangan 19
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2009/pp192009.pdf