PP Bil.05/2013 Pemberian Pemindahan Gaji Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:36

Additional Info

  • Tahun: 2013
  • Bilangan: Bilangan 5
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2013/pp052013.pdf