PP Bil.01/2012 Perubahan Penetapan Gaji Permulaan Berikutan Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Menggantikan Jadual Gaji Matriks

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:34

Additional Info

  • Tahun: 2012
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2012/pp012012.pdf