PP Bil.02/2012 Kenaikan Gaji Bagi Perkhidmatan Polis DiRaja Malaysia Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:35

Additional Info

  • Tahun: 2012
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2012/pp022012.pdf