PP Bil.10/1975 Pindaan - Pindaan Kepada PP Bil. 1 Tahun 1972 (Gaji Dan Syarat-Syarat Perkhidamatan Bagi Kakitangan-Kakitangan Lembaga-Lembaga Sekolah Bantuan Penuh (Kecuali Guru-Guru) Yang Akan Memasuki Perkhidmatan Kerajaan Di Malaysia Barat)

Last modified onFriday, 02 June 2017 15:38

Additional Info

  • Tahun: 1975
  • Bilangan: Bilangan 10
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1975/pp101975.pdf