Logo
Print this page

PP Bil.36/2013 Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Gred 1 hingga Gred 54 Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:36

Additional Info

  • Tahun: 2013
  • Bilangan: Bilangan 36
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2013/pp362013.pdf
© 2017 Laman Rasmi Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia