SPP Bil.01/2014 Perubahan Penetapan Gaji Permulaan Berikutan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Tahun 2013 Dan Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

Last modified onTuesday, 06 June 2017 13:53

Additional Info

  • Tahun: 2014
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2014/spp012014.pdf