PP Bil.02/2015 Penambahbaikan Kaedah Pemberian Pergerakan Gaji Tahunan Dalam Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum - Maksimum

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:37

Additional Info

  • Tahun: 2015
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2015/pp022015.pdf