PP Bil.04/2015 Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat

Last modified onMonday, 05 June 2017 15:08

Additional Info

  • Tahun: 2015
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2015/pp042015.pdf