PP Bil.11/2017 Pelaksanaan Kebenaran Pulang Awal Satu Jam Kepada Pegawai Wanita Mengandung

Additional Info

  • Tahun: 2017
  • Bilangan: Bilangan 11
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2017/pp112017.pdf