PP Bil.21/1975 Penyelarasan Gaji Bagi Guru-Guru Dalam Perkhidmatan Pelajaran Yang Memiliki Ijazah Daripada Universiti-Universiti India

Last modified onFriday, 02 June 2017 15:39

Additional Info

  • Tahun: 1975
  • Bilangan: Bilangan 21
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1975/pp211975.pdf