Logo
Print this page

PP Bil.04/2019 Kemudahan Tambang Mengiringi Jenazah Dan Tambang Mengurus Pemindahan Barang Bagi Pegawai Yang Bertukar Wilayah

Last modified onTuesday, 18 June 2019 16:32

Additional Info

  • Tahun: 2019
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2019/pp042019.pdf
© 2017 Laman Rasmi Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia