PP Bil.05/2019 Pelaksanaan Waktu Bekerja Fleksi (WBF) Di Agensi Kerajaan Persekutuan

Last modified onWednesday, 17 July 2019 13:10

Additional Info

  • Tahun: 2019
  • Bilangan: Bilangan 5
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2019/pp052019.pdf