PP Bil.09/2019 Pelaksanaan Pelarasan Gaji Ke Gaji Permulaan Bagi Menggantikan Pemberian Hadiah Pergerakan Gaji (HPG)

Last modified onFriday, 20 December 2019 09:49

Additional Info

  • Tahun: 2019
  • Bilangan: Bilangan 9
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: https://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2019/pp092019.pdf