PP Bil.30/1975 Pindaan Tangga Gaji Bagi Jawatan Penolong Jururawat Semenanjung Malaysia

Last modified onFriday, 02 June 2017 15:56

Additional Info

  • Tahun: 1975
  • Bilangan: Bilangan 30
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1975/pp301975.pdf