PP Bil.02/1976 Pemanjangan Peruntukan Dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 18 Tahun 1975

Last modified onFriday, 02 June 2017 15:57

Additional Info

  • Tahun: 1976
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1976/pp021976.pdf