PP Bil.10/1976 Pindaan Tangga Gaji Bagi Jawatan-Jawatan Penyelia Jururawat Dan Pengajar-Pengajar Jururawat Semenanjung Malaysia

Last modified onFriday, 02 June 2017 15:58

Additional Info

  • Tahun: 1976
  • Bilangan: Bilangan 10
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1976/pp101976.pdf