PP Bil.13/1976 Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 1970 (Perubahan Gaji Dan Syarat-Syarat Perkhidmatan Bagi Pekerja-Pekerja Dalam Bahagian I, II Dan III Dalam Perkhidmatan Awam Di Malaysia Barat)

Last modified onFriday, 02 June 2017 15:59

Additional Info

  • Tahun: 1976
  • Bilangan: Bilangan 13
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1976/pp131976.pdf