PP Bil.14/1976 Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 1975 (Elaun-Elaun Bagi Perkhidmatan Jurubahasa/Penterjemah)

Last modified onMonday, 05 June 2017 12:02

Additional Info

  • Tahun: 1976
  • Bilangan: Bilangan 14
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1976/pp141976.pdf