PP Bil.03/1977 Perubahan Gaji Dan Syarat-Syarat Perkhidmatan Bagi Pegawai Polis Yang Diwartakan Perkhidmatan Pasukan Polis DiRaja Malaysia Yang Disatukan (Untuk Lampiran D, lihat Pindaan dalam PP Bil. 10/1980)

Last modified onFriday, 02 June 2017 16:04

Additional Info

  • Tahun: 1977
  • Bilangan: Bilangan 3
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1977/pp031977.pdf