PP Bil.04/1977 Perubahan Gaji Dan Syarat-Syarat Perkhidmatan Bagi Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Pelajaran (Lihat Pindaan dalam PP Bil. 7/1977)

Last modified onFriday, 02 June 2017 16:05

Additional Info

  • Tahun: 1977
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1977/pp041977.pdf