PP Bil.07/1977 Pindaan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 1977 (Perubahan Gaji Dan Syarat-Syarat Perkhidmatan Bagi Pegawai-Pegawai Dalam Perkhidmatan Awam Semenanjung Malaysia) Dan PP Bil. 4 Tahun 1977

(Perubahan Gaji Dan Syarat-Syarat Perkhidmatan Bagi Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Pelajaran)

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1977/pp071977.pdf
Last modified onFriday, 02 June 2017 16:07

Additional Info

  • Tahun: 1977
  • Bilangan: Bilangan 7
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1977/pp071977.pdf