PP Bil.08/1980 Elaun-Elaun Dan Kemudahan Bagi Pegawai Sektor Awam (Membatalkan PP Bil. 4 Tahun 1980) Perenggan 2 dan 7 telah dipinda seperti PP Bil. 10 Tahun 1986)

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:39

Additional Info

  • Tahun: 1980
  • Bilangan: Bilangan 8
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1980/pp081980.pdf