PP Bil.09/1980 Perubahan Gaji Pegawai Sektor Awam (Semakan Gaji Baru) (Membatalkan PP Bil. 8 Tahun 1977) (Lihat pindaan PP Bil. 6 Tahun 1983, PP Bil. 2 Tahun 1986 dan PP Bil. 4 Tahun 1985 (untuk Kumpulan C dan D))

Last modified onFriday, 02 June 2017 16:20

Additional Info

  • Tahun: 1980
  • Bilangan: Bilangan 9
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1980/pp091980.pdf