SPP Bil.02/1970 Bayaran Perawatan Yang Dikenakan Oleh Rumah Sakit Ke Atas Pegawai-Pegawai Dalam Cuti Belajar Di Luar Negeri

Last modified onTuesday, 06 June 2017 15:34

Additional Info

  • Tahun: 1970
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1970/spp021970.pdf